Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Sprawozdanie z tej konferencji można przeczytać tutaj.


  Wprowadzenie

       Od ostatniej dekady XX w., wraz ze zwiększoną produkcją i dostępnością nowych leków przeciwpadaczkowych, czynniki ekonomiczne odgrywają rosnącą rolę w podejmowaniu decyzji o wyborze leczenia.

       Z badań bezpośrednich kosztów leczenia padaczki wynika, że są one tym mniejsze, im lepiej kontrolowane są napady a objawy niepożądane są minimalne lub nie występują. Zatem wybór optymalnego leku, czy leków, jest właściwą drogą postępowania - z punktu widzenia etycznego i ekonomicznego. Ten wybór powinien być oparty na znajomości charakterystyki zdrowotnej chorego i dostępnej wiedzy o leku. Można to osiągnąć poprzez organizację szkolenia w zakresie epileptologii. W krajach, gdzie nie jest zapewniony stały system edukacji, głównym źródłem informacji o leku jest ulotka firmy lub nierzadko agresywna promocja.

       Wybór nowego leku przeciwpadaczkowego, którego koszt jest znacznie większy niż leku starszej generacji, może być uzasadniony ekonomicznie w dłuższym czasie, jeżeli prowadzi do lepszej kontroli napadów.

       Aspekt ekonomiczny uzasadnia badania i poszukiwanie najbardziej efektywnych działań przeciwpadaczkowych zwłaszcza u chorych opornych na leki.

       Program tej konferencji przybliża nas do problemu bardziej racjonalnego postępowania w wyborze leku w aspekcie ekonomicznym i wiedzy o leku.

  Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Majkowski

  Program

    Przewodniczący:
  Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Majkowski

     
  11.00 - 11.25 Farmakologiczne podstawy leczenia padaczki
  Prof.dr hab. med. Władysław Lasoń, Instytut Farmakologii PAN, Kraków
     
  11.25 - 12.10 Grupy chorych z podwyższonym ryzykiem skutków zamiany oryginalnych leków na preparaty generyczne (lub odwrotnie) w leczeniu padaczki
  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, Klinika Neurologii i Epileptologii CMKP, Warszawa
     
  12.10 - 12.40 Koszty leczenia padaczki
  Prof. Simon Shorvon, M.D., Instytut Neurologii, Queen Square, Londyn
     
  12.40 - 13.00 Przerwa na kawę
     
  13.00 - 13.30 Dyskusja panelowa

  Udział biorą:
  Prof. dr hab. med. Władysława Daniel, dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak, prof. dr hab. med. Władysław Lasoń, dr hab. n. med. Ewa Motta, prof. Simon Shorvon, prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak, dr hab. n. med. Janusz Wendorff
     
  13.30 - 13.40 Podsumowanie i wnioski
  Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Majkowski
     
  13.40 Lunch

  Uczestnicy konferencji po wypełnieniu formularza pytań, otrzymują 9 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Sekretariat Konferencji

  Fundacja Epileptologii
  ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa
  tel. +48 (prefiks) 22 842-24-92 lub 858-29-07
  fax +48 (prefiks) 22 642-74-34
  e-mail: fundacja@epilepsy.org.pl