Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjścia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

  Do pobrania karta zgłoszenia na V Kongres


   


  V KONGRES EPILEPTOLOGII
  Polskiego Towarzystwa Epileptologii
  Warszawa 21-23.09.2006


  Program Konferencji   


  Zaproszenie
  Szanowni Państwo

        W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na V Kongresie Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
        Miło mi, że nasze coroczne konferencje oraz zapoczątkowane w 1991 r. przez Polską Ligę Przeciwpadaczkową Kongresy, stały się naszą wspólną tradycją. Cieszę się, że wśród stałych uczestników mogę powitać nowych Kolegów.
        Spotkanie, w którym biorą udział czołowi epileptolodzy polscy i zaproszeni epileptolodzy z zagranicy pomyślane jest w formie wykładów przedstawiających obecny „state of the art” określonego zagadnienia, które pozwoli spojrzeć w najbliższą przyszłość i określić nasze oczekiwania.

        Tak jak każdego roku przed południem odbyło się zorganizowane przez Fundację Epileptologii XIV Sympozjum nt. Padaczki i Ciąży, ale po raz pierwszy, tematem był wpływ padaczki i jej leczenia na funkcje rozrodcze mężczyzn.
        Jest mi niezwykle miło, że mogę powitać naszych wszystkich gości i zaprosić do udziału w Kongresie. Po jego oficjalnym rozpoczęciu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Epileptologii, na które serdecznie zapraszam członków naszego Towarzystwa. W tym roku obrady rozpocznie wykład wprowadzający pana Profesora Jerzego Majkowskiego na temat miejsca epileptologii we współczesnej medycynie.

        W czasie trwania obrad będziemy omawiać trudności związane z rozpoznaniem i leczeniem padaczki. Kongres odbywa się w okresie wzmożonej dyskusji na temat ekonomicznych aspektów leczenia. Analiza kosztów leczenia padaczki jest bardzo złożona i jesteśmy zaledwie na początku tej drogi. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Fundacja Epileptologii zorganizowała właśnie sesję poświęconą tym zagadnieniom.

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  KOMITET ORGANIZACYJNY
  dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak - przewodnicząca
  dr n. med. Beata Majkowska-Zwolińska - sekretarz
  lek. med. Włodzimierz Pisarski - skarbnik
  dr n. biol. Piotr Walerjan - członek
  dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb - członek
  dr n. med. Maria Rakowicz - członek

  KOMITET NAUKOWY
  prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski - przewodniczący
  prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Wendorff
  prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak
  dr hab. n. med. Ewa Motta
  dr hab. n. med Barbara Steinborn
  prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

  SEKRETARIAT KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
  Fundacja Epileptologii
  ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa
  tel.+(48) 22 858 29 07 lub 842 24 92
  fax +(48) 22 642 74 34
  e-mail: fundacja@epilepsy.org.pl
  http://www.epilepsy.pl

  Grażyna Gabryelewicz - opłaty uczestnictwa
  Hanna Wiewióra - streszczenia

  MIEJSCE OBRAD

  SOFITEL VICTORIA WARSZAWA
  ul. Królewska 11
  00-066 Warszawa
  tel. (+48 - 22) 657-82-23, fax (+48 - 22) 657-82-54

  Język kongresu polski i angielski.

  WARUNKI UCZESTNICTWA:
        członkowie PTE - 270 zł
        uczestnicy przed 35. r.ż. - 220 zł
        pozostali uczestnicy - 320 zł
        osoby towarzyszące - 120 zł

        Koszt uczestnictwa obejmuje materiały zjazdowe
        oraz towarzyszące imprezy.  Uczestnikom V Kongresu PTE przysługuje
  16 punktów edukacyjnych.


  Program


  21.09.2006 CZWARTEK

    9.00 - 17.00 Rejestracja Uczestników
  11.30 - 13.00 XIV Sympozjum „Padaczka i Ciąża”
  Wpływ padaczki i jej leczenia na funkcje rozrodcze u mężczyzn

  Przewodnicząca:
   
  J. Jędrzejczak (Warszawa),
  E. Motta (Katowice)
  Organizator Fundacja Epileptologii
  Sponsor
   
  grant edukacyjny firm
  GlaxoSmithKline i Novartis
  11.30 - 11.50 Padaczka a seksualność
  Z. Lew-Starowicz (Warszawa)
  11.50 - 12.10 Wpływ padaczki na hormony płciowe mężczyzn
  E. Motta, Z. Kazibutowska, A. Gołba (Katowice)
  12.10 - 12.30 Wpływ leków przeciwpadaczkowych na funkcje rozrodcze u mężczyzn z padaczką
  J. Jędrzejczak, E. Płonka-Półtorak (Rzeszów)
  12.30 - 12.50 Nadmierna aktywność seksualna obserwowana u dwóch mężczyzn leczonych lamotryginą
  A. Grabowska-Grzyb (Warszawa)
  12.50 - 13.00 Podsumowanie
  13.00 - 14.00 Lunch
  14.00 - 14.15 Otwarcie Kongresu
  Wystąpienia Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
  dr hab. n. med. Joanny Jędrzejczak
  (Warszawa)
  i Prezesa PTE prof. dr hab. n. med. Janusza Wendorffa (Łódź)
  14.15 - 17.30 Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy
  14.15 Otwarcie Walnego Zebrania Członków PTE
  (pierwszy termin)
  14.15 - 14.45 Wykład inauguracyjny
  Miejsce epileptologii we współczesnej medycynie - od badania do praktyki

  J. Majkowski (Warszawa)
  15.15 drugi termin Walnego Zebrania Członków PTE
   
  17.30 - 18.00 Przerwa na kawę
   
   
   
  18.00 - 19.30

  Sesja I


  Funkcjonowanie społeczne pacjentów z padaczką, a ich jakość życia
  Przewodniczący:
   
  B. Majkowska-Zwolińska,
  K. Owczarek (Warszawa)
  Organizator:
   
  Komisja ds. Społecznych Aspektów Padaczki PTE
  18.00 - 18.15 Sytuacja rodzinna, a jakość życia w padaczce.
  Badanie kwestionariuszem QOLIE-31

  L. Michalak (Gdańsk), K. Owczarek, H. Rozenek (Warszawa)
  18.15 - 18.30 Badania nad jakością życia osób dorosłych z padaczką
  K. Owczarek (Warszawa)
  18.30 - 18.45 Funkcjonowanie dzieci z padaczką w opinii dzieci i ich rodziców
  D. Talarska (Poznań)
  18.45 - 19.00 Obecność padaczki w polskich gazetach codziennych
  M. Siemiński, J. Kunikowska, W. Nyka (Gdańsk)
  19.00 - 19.15 Poziom wiedzy otoczenia społecznego wobec dzieci z padaczką
  B. Wiśniewska, K. Szymczak (Łódź)
  19.15 - 19.30 Wiedza młodzieży studenckiej i gimnazjalnej na temat padaczki
  E. Kłos, D. Talarska, A. Zielińska (Poznań)
   
  19.45 Wyjazd z hotelu na koktajl powitalny
   
  20.00 Koktajl powitalny - Muzeum Powstania Warszawskiego
  Warszawa, ul. Grzybowska 79  22.09.2006PIĄTEK

    9.00 - 11.15

  Sesja II


  Diagnostyka różnicowa napadów padaczkowych i innych zaburzeń napadowych

  Przewodniczący:
   
  E. Motta (Katowice),
  J. Wendorff (Łódź)
  9.00 - 9.20 Niektóre zaburzenia napadowe wymagające różnicowania z napadami padaczkowymi
  E. Motta, Z. Kazibutowska, A. Gołba (Katowice)
  9.20 - 9.40 Napady psychogenne u dzieci i młodzieży
  A. Kubik, A. Zając, M. Kaciński (Krakow)
  9.40 - 9.55 Występowanie napadów padaczkowych i rzekomopadaczkowych w zależności od wieku i płci na podstawie analizy wideo-EEG
  B. Gurda, A. Winczewska-Wiktor, B. Steinborn (Poznań)
  9.55 - 10.15 Napady padaczkowe i omdlenia u dzieci i młodzieży - trudności diagnostyczne
  E. Emich-Widera, B. Szwed-Białożyt, E. Marszał,
  T. Bilewicz-Wyrozumska, A. Bałdys (Katowice)
  10.15 - 10.35 Napadowe zaburzenia niepadaczkowe pochodzenia sercowo-naczyniowego
  K. Niedzielska (Warszawa)
  10.35 - 10.55 Napadowe zaburzenia snu i padaczka
  T. Korwin-Piotrowska, K. Korwin-Walasik (Szczecin)
  10.55 - 11.15 Wpływ współwystępowania drgawek gorączkowych na rodzaj i przebieg padaczki u dzieci
  B. Jozefowicz, J. Wendorff (Łódź)
   
  11.15 - 11.45 Przerwa na kawę
   
   
  11.45 - 13.15

  Sesja III


  Ekonomiczne aspekty padaczki i innych chorób mózgu

  Przewodniczący:
   
  J. Majkowski (Warszawa),
  Z. Rebeś (Łódź)
  Organizator: Fundacja Epileptologii
  Sponsor: grant edukacyjny firmy Novartis
  11.45 - 11.50 Wprowadzenie: J. Majkowski
  11.50 - 12.10 Znaczenie badań kosztów choroby w podejmowaniu decyzji finansowych w opiece medycznej
  P. Kawalec (Kraków)
  12.10 - 12.30 Koszty przewlekłych chorób neurologicznych
  M. Niewada (Warszawa)
  12.30 - 13.00 Koszty padaczki
  J. Majkowski (Warszawa)
   
  13.00 - 13.15 Dyskusja i Wnioski
   
  13.15 - 14.15 Lunch
   
   
  14.00 - 15.30

  Sesja IV


  Perspektywy leczenia padaczki

  Przewodniczący:
   
  Z. Stelmasiak (Lublin),
  B. Steinborn (Poznań)
  Sponsor: grant edukacyjny firmy Pfizer
  14.20 - 14.45 Farmakogenomika w padaczce - teraźniejszość i przyszłość
  W. Lasoń (Kraków)
  14.45 - 15.05 Czy mechanizm działania leku przeciwpadaczkowego może mieć wpływ na jego skuteczność?
  S. J. Czuczwar (Lublin)
  15.05 - 15.25 Minimalizacja niepożądanych działań leków przeciwpadaczkowych
  J. Jędrzejczak (Warszawa)
  15.25 - 15.45 Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu padaczki opornej na leczenie farmakologiczne
  A. Marchel (Warszawa)
   
   
  16.00 - 17.00

  Sesja V


  Metody aktywacji czynności bioelektrycznej mózgu w padaczce

  Przewodniczący:
   
  P. Walerjan,
  J. Majkowski (Warszawa)
  Organizator: Komisja ds. Elektroencefalografii PTE
  16.00 - 16.20 Fotostymulacja - nadal ważna metoda aktywacji zapisu EEG
  K. Niedzielska (Warszawa)
  16.20 - 16.40 Sen i jego deprywacja jako metody aktywacji zapisu EEG
  P. Walerjan (Warszawa)
  16.40 - 17.00 Farmakologiczne metody aktywacji nieprawidłowej czynności bioelektrycznej mózgu u chorych z padaczką
  T. Korwin-Piotrowska (Szczecin)
   
  17.00 - 17.15 Przerwa na kawę
   
   
  17.30 - 19.00 Sympozjum Satelitarne
  Poprawność diagnostyki padaczek pierwotnie uogólnionych warunkiem skuteczności terapeutycznej

  Przewodniczący:
   
  J. Jędrzejczak (Warszawa),
  K. Niedzielska (Warszawa)
  Sponsor: grupa sanofi aventis
  17.35 - 18.00 Idiopatyczne padaczki uogólnione u dorosłych: diagnozowanie i pomyłki w diagnozowaniu
  P. Genton (Marsylia, Francja)
  18.00 - 18.25 Napady pierwotnie uogólnione u dzieci i młodzieży w aspekcie diagnostyki różnicowej
  B. Steinborn (Poznań)
  18.25 - 18.50 Depakine chronosphere - nowe możliwości terapeutyczne
  E. Motta (Katowice)
   
  18.50 - 19.00 Podsumowanie
   
  20.00 Uroczysty Obiad - Hotel Europejski


  23.09.2006SOBOTA

  9.00 - 10.00

  Sesja VI


  Elektroencefalografia w padaczce

  Przewodniczący:
   
  P. Walerjan,
  P. Zwoliński (Warszawa)
  9.00 - 9.15 Szczególne właściwości aktywności bioelektrycznej mózgowia w analizie komputerowej EEG u chorych z padaczką limbiczną o etiologii pozapalnej
  I. Todoriv, J. Kryczun (Iwano-Frankowsk, Ukraina), R. Broz (Lwów, Ukraina)
  9.15 - 9.30 Analiza ilościowa zapisów EEG u pacjentów leczonych topiramatem i okskarbazepiną
  M. Cieślik, B. Steinborn, M. Żarowski, M. Starczewska, B. Gurda (Poznań)
  9.30 - 9.45 Częstość napadów i czynność bioelektryczna mózgu u chorych na padaczkę w czasie stabilnych i zmiennych warunków meteorologicznych w okresie wiosennym
  E. Motta, Z. Kazibutowska, M. Strzała-Orzeł, A. Gołba, M. Dębski, G. Woźnik (Katowice)
  9.45 - 10.00 Zapis czynności bioelektrycznej mózgu, obrazy MR/KT i występowanie upośledzenia umysłowego w grupie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z padaczką i bez padaczki
  A. Winczewska-Wiktor, B. Steinborn, B. Gurda, M. Cieślik (Poznań)
   
   
  10.00 - 11.30

  Sesja VII - Sesja posterowa


  Przewodniczący:
   
  M. Zgorzalewicz (Poznań),
  M. Rakowicz (Warszawa)
   
    Każdy autor przedstawi główne wnioski swojej pracy (2-4 min), po czym odbędzie się dyskusja (4-6 min)
   
  1. Kliniczno-patogenetyczne cechy padaczki pourazowej
   I. Todoriv, M. Pityk, J. Kryczun, (Iwano-Frankowsk, Ukraina), R. Broz (Lwów, Ukraina)
  2. Programowanie i realizacja szczepień ochronnych u niemowlęcia z padaczką lekooporną
   M. Gołębiowska, B. Kamer, J. Wendorff, K. Pyziak (Łódź)
  3. Znaczniki izotopowe stosowane w diagnozowaniu padaczki
   R. Lipka (Otwock-Świerk)
  4. Przeciwutleniacze mogą spowolnić rozwój ceroidolipofuscynozy neuronalnej (NCL) (choroba Battena), w tym padaczki
   T. Westermarck, E. Johansson, F. Atroshi (Helsinki, Finlandia)
  5. Najczęściej stosowane schematy zwiększania dawkowania preparatu PLEXXO(R) (Lamotrigina) w leczeniu padaczki - obserwacyjne, nieinterwencyjne badanie nawyków terapeutycznych w codziennej praktyce lekarskiej. BO-PLEXXOPL01/2005
   J. Jędrzejczak, S. Jóźwiak (Warszawa) oraz badacze z ośrodków zajmujących się ambulatoryjnym leczeniem padaczki
  6. Badanie polimorfizmu genu kodującego białko transportujące Mdr1 u pacjentów z padaczką - wstępne wyniki badań
   E. Emich-Widera, W. Likus, X. Urbanek, A. Bałdys, E. Marszał, A. Sieroń (Katowice)
   
  11.30 - 12.00 Przerwa na kawę
   
  12.00 - 13.15 Sesja VIII
  Tematy Wolne

  Przewodniczący:
   
  P. Zwoliński (Warszawa),
  T. Korwin-Piotrowska (Szczecin)
  12.00 - 12.15 Kliniczna i neurofizjologiczna ocena napadów padaczkowych związanych z udarem niedokrwiennym
  S. Groppa, L. Iuhtimovschi (Kiszyniów, Mołdawia)
  12.15 - 12.30 Związek między napadami padaczkowymi a obrazem mózgowia w badaniu NMR u chorych z fenyloketonurią
  M. Giżewska, T. Korwin-Piotrowska, D. Koziarska, L. Cyryłowski, P. Nowacki (Szczecin)
  12.30 - 12.45 Współwystępowanie chorób otorynolaryngologicznych w przebiegu padaczki
  L. B. Maryenko (Lwów, Ukraina)
  12.45 - 13.00 Wpływ leków przeciwpadaczkowych na poziom homocysteiny
  A. Klimek, K. Kierkus-Dłużyńska (Łódź)
  13.00 - 13.15 Drgawki gorączkowe jako objaw padaczki w dzieciństwie
  G. G. Shanko, E. E. Sharko (Mińsk, Białoruś)
   
  13.15 - 13.30 Zakończenie V Kongresu PTE
   
  13.30 - 14.30 Lunch
   
   
  Zebranie Zarządu Głównego PTE odbędzie się w miejscu obrad o godz. 14.30