Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

     XX Konferencja Naukowa
  Polskiego Towarzystwa Epileptologii
  nt. Padaczki

  Warszawa 24-26.05.2007

  Pierwsze powiadomienie

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do Warszawy do wzięcia udziału w XX Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Epileptologii, która odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26.V.2007 r.

  Program naukowy jak przystało na jubileuszową konferencję obejmie różnorodne tematy tak dobrane, aby zaspokoić zainteresowania wszystkich uczestników zajmujących się różnymi aspektami padaczki, zarówno praktycznymi jak i naukowymi, klinicznymi i doświadczalnymi.

  • Diagnostyka wideo-EEG
  • Zastosowanie technik neuroradiologicznych w diagnostyce padaczek
  • Optymalizacja leczenia przeciwpadaczkowego
  • Łagodne zespoły padaczkowe
  • Współistnienie padaczek i innych chorób
  • Tematy wolne

  Jak zwykle przed Konferencją odbędzie się Sympozjum Padaczka i Ciąża.

  Ważnym elementem programu Konferencji będš Sympozja i Sesje Satelitarne organizowane przez Komisje Polskiego Towarzystwa Epileptologii.

  Mam nadzieję, że nie tylko program naukowy Konferencji spełni Państwa oczekiwania, ale również towarzyszšce jej imprezy, planowane przez Komitet Organizacyjny.

  Do zobaczenia w Warszawie,

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  KOMITET ORGANIZACYJNY

  dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak - przewodnicząca
  dr n. med. Beata Majkowska-Zwolińska - sekretarz
  dr n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - skarbnik
  dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb - członek
  dr n. biol. Piotr Walerjan - członek

  KOMITET NAUKOWY

  dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak - przewodnicząca
  prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff
  prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak
  prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
  dr hab. n. med Ewa Motta
  dr hab. n. med Barbara Steinborn
  dr hab. n. med Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

  SEKRETARIAT KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

  Grażyna Gabryelewicz
  Hanna Wiewióra

  Fundacja Epileptologii

  ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa
  tel. (+48 22) 858-29-07 lub 842-24-92
  fax (+48 22) 642-74-34
  e-mail: fundacja@epilepsy.org.pl

  MIEJSCE OBRAD

  SOFITEL VICTORIA WARSZAWA
  ul. Królewska 11
  00-066 Warszawa
  tel. (+48 22) 657 82 23
  fax (+48 22) 657 82 54

  WARUNKI UCZESTNICTWA
  Koszt uczestnictwa w I terminie tj. do 15.03.2007:
  członkowie PTE - 300 zł,
  uczestnicy przed 35 rż. - 250 zł,
  pozostali uczestnicy - 350 zł,
  osoby towarzyszące - 100 zł

  Opłata uczestnictwa obejmuje materiały zjazdowe oraz towarzyszące imprezy.

  Koszt uczestnictwa po I terminie, tj. po 15.03.2007 wynosi odpowiednio: 350, 270, 400 i 150 zł.

  Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Epileptologii:

  PKO BP XII/O Warszawa 89-1020-1127-0000-1802-0083-7351


  Wpłaty dokonane po 15.04.2007 r. nie gwarantują uczestnictwa w uroczystym obiedzie

  STRESZCZENIA
  Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim
  (1 strona, do 250 słów) na adres sekretariatu Konferencji do 28.02.2007 r. (forma elektroniczna). Forma streszczeń powinna być zgodna z aktualnymi zasadami kwartalnika Epileptologia.