Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

           XXI Konferencja Naukowa

  nt. Padaczki  Polskiego Towarzystwa Epileptologii


  Warszawa 29-31.05.2008

  Pierwsze powiadomienie

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do Warszawy, do wzięcia udziału w XXI Konferencji nt. Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii, która odbędzie się w dniach 29-31 maja 2008 r.

  Mam nadzieję, że przygotowany program naukowy i dydaktyczny, który obejmuje aspekty nauk podstawowych oraz wiedzę kliniczną, będzie istotny dla ciągłego doskonalenia i rozwoju osób zawodowo związanych z epileptologią.

  • Trudne przypadki w epileptologii - diagnostyka różnicowa
  • Trudne pytania w epileptologii - czy pierwotnie uogólnione padaczki rzeczywiście istnieją?
  • Napady padaczkowe w przebiegu chorób zakaźnych i infekcyjnych o.u.n.
  • Encefalopatie padaczkowe
  • Farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenie padaczek
  • Tematy wolne

  Jak zwykle Konferencję będzie poprzedzać Sympozjum Padaczka i Ciąża. Ważnym elementem programu będą sympozja organizowane przez Komisje Polskiego Towarzystwa Epileptologii oraz sesje satelitarne.

  Komitet Naukowy przewiduje przyznanie nagrody za najlepszą pracę zaprezentowaną podczas XXI Konferencji nt. padaczki. Nagroda jest przeznaczona dla uczestników poniżej 45 roku życia.

  Mam nadzieję, że nie tylko program naukowy spełni Państwa oczekiwania, ale również planowane przez Komitet Organizacyjny imprezy towarzyszące.

  Do zobaczenia w Warszawie,

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  KOMITET ORGANIZACYJNY

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak - przewodnicząca
  Dr n. med. Beata Majkowska-Zwolińska - sekretarz
  Dr n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - skarbnik
  Dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb - członek
  Dr n. biol. Piotr Walerjan - członek
  Dr n. med. Zofia Rebeś - członek

  KOMITET NAUKOWY

  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak - przewodnicząca
  Dr n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
  Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar
  Prof. dr hab. n. med Ewa Motta
  Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
  Dr hab. n. med Barbara Steinborn
  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Stelmasiak
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff


  Sekretariat Konferencji Grażyna Gabryelewicz
  Hanna Wiewióra

  Sekretariat Komitetu Organizacyjnego

  Fundacja Epileptologii

  ul. Wiertnicza 122
  02-952 Warszawa
  tel. +48 22 858 29 07, 842 24 92
  fax +48 22 642 74 34
  e-mail: fundacja@epilepsy.org.pl
  www.epilepsy.pl

  Miejsce obrad

  Hotel Jan III Sobieski
  pl. Artura Zawiszy 1
  02-025 Warszawa
  tel. +48 22 579 10 00
  fax +48 22 659 88 28
  e-mail: rezerwacja@sobieski.com.pl
  www.sobieski.com.pl

  Warunki uczestnictwa
  Koszt uczestnictwa w I terminie tj. do 15.03.2008:
  członkowie PTE - 300 zł,
  uczestnicy poniżej 35 rż. - 250 zł,
  pozostali uczestnicy - 400 zł,
  osoby towarzyszące - 100 zł

  Koszt uczestnictwa obejmuje materiały zjazdowe oraz towarzyszące imprezy.


  Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Epileptologii:

  PKO BP XII/O Warszawa 89-1020-1127-0000-1802-0083-7351


  Wpłaty dokonane po 15.04.2008 r. nie gwarantują uczestnictwa w uroczystym obiedzie.

  Streszczenia

  Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim
  (1 strona, do 250 słów) w postaci elektronicznej, na adres sekretariatu Konferencji do 28.02.2008 r.

  Forma streszczeń powinna być zgodna z instrukcją dla autorów zamieszczaną w kwartalniku Epileptologia i na stronie internetowej www.epilepsy.pl.