Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Cele

  1. Szerzenie wiedzy w zakresie epileptologii wśród lekarzy.
  2. Szerzenie oświaty wśród chorych (ich rodzin) oraz w społeczeństwie, administracji państwowej i samorządowej związanej z leczeniem i opieką chorych z padaczką.
  3. Działalność naukowa: inicjowanie, organizowanie oraz przeprowadzanie badań naukowych z zakresu epileptologii.
  4. Organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań dla lekarzy o charakterze szkoleniowym poświęconych problemom chorych z padaczką.
  5. Informacja naukowa i wydawnicza dotycząca szerzenia wiedzy w zakresie epileptologii.