Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Realizacja celów i działalność Fundacji

  1. Wydawanie od 1993 r. kwartalnika Epileptologia skierowanego do lekarzy zainteresowanych zagadnieniami związanymi z padaczką.

  2. Wydawanie od 2000 r. kwartalnika EPI przeznaczonego dla chorych i ich rodzin

  3. Wydawnictwa nieperiodyczne: książki, broszury, kasety magnetowidowe
   • Jerzy Majkowski: Twoja padaczka i jej leczenie. Fundacja Epileptologii, Warszawa 2000. Broszura jest przeznaczona dla chorych i ich rodzin
   • Nowe leki przeciwpadaczkowe: Joanna Jędrzejczak, Piotr Zwoliński (red.). Fundacja Epileptologii, Warszawa 2000. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy
   • Joanna Jędrzejczak: Napady rzekomopadaczkowe psychogenne. Kaseta wideo EEG, VHS. Fundacja Epileptologii, Warszawa 2000. Kaseta o charakterze dydaktycznym dla lekarzy. Zawiera omówienie psychogennych napadów rzekomopadaczkowych oraz obraz wideo-EEG zarejestrowanych napadów.
   • Leksykon elektroencefalografii: Jerzy Majkowski (red.). Fundacja Epileptologii, Warszawa 2005. Polskie tłumaczenie terminologii angielskiej pojęć elektroencefalograficznych. W części angielsko-polskiej tłumaczenia zawarte jest wyjaśnienie pojęć i nazw związanych z EEG.
   • Joanna Jędrzejczak, Krzysztof Owczarek: Psychogenne Napady Rzekomopadaczkowe. Diagnostyka - różnicowanie - postępowanie. Fundacja Epileptologii, Warszawa 2005. Autorzy monografii w oparciu o 15-letnie badania chorych z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi, stosując nowoczesne techniki wideo-EEG i odpowiednie testy psychologiczne, wnoszą oryginalny wkład do charakterystyki semiologicznej i profilu psychologicznego chorych z tego rodzaju napadami. Monografia jest owocem rozpraw habilitacyjnych autorów.

  4. Fundacja od początku swego istnienia prowadzi badania nad skutecznością kliniczną i bezpieczeństwem stosowania nowych leków przeciwpadaczkowych.

  5. Każdego roku od 1993 r. Fundacja organizuje raz w roku sympozjum nt. padaczka i ciąża oraz kilka konferencji szkoleniowych dotyczących różnych aspektów padaczki dla lekarzy neurologów.

  Działalność usługowa

  1. Poradnictwo i informacje dotyczące padaczki za pośrednictwem mediów.

  2. Przy Fundacji działa Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki, w którym przyjmują specjaliści neurolodzy-epileptolodzy mający Certyfikaty Epileptologii Polskiego Towarzystwa Epileptologii jak również Certyfikaty Elektroencefalografii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Centrum posiada nowoczesną Pracownię EEG, z wideometrią, zapisem analogowym i cyfrowym, oraz Pracownię Badania Poziomu Leków Przeciwpadaczkowych.

  3. W Fundacji działa od 2003 r. Ogólnopolskie Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży (OCPK) współpracujące z Europejskim Rejestrem Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży (EURAP).