Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  EPILEPTOLOGIA

  Kwartalnik Polskich Epileptologów

  Pismo ukazuje się od 1993 r.
  Jest indeksowane w Index Copernicus (IC) 4,08 (2008)

  Redaktor Naczelny
  Jerzy Majkowski

  Zastępca Redaktora Naczelnego
  Beata Majkowska-Zwolińska

  Przygotowanie do druku
  Janusz Kubiak

  Rada Redakcyjna
  Federick Andermann - Montreal
  Gerhard Bauer - Innsbruck
  Jerzy Bidziński - Warszawa
  Walter van Emde Boas - Amsterdam
  Wojciech Cendrowski - Warszawa
  Stanisław Czuczwar - Lublin
  Walter Fröscher - Weissenau
  Joanna Jędrzejczak - Warszawa
  Marek Kaciński - Kraków
  Władysław Lasoń - Kraków
  Jerzy Landowski - Gdańsk
  Józefa Lorenc - Łódź
      Ewa Motta - Katowice
  Krzysztof Owczarek - Warszawa
  Peter Rajna - Budapeszt
  Danuta Ryglewicz - Warszawa
  Wojciech Sobaniec - Białystok
  Dorota Talarska - Poznań
  Jerzy Walecki - Warszawa
  Janusz Wendorff - Łódź
  Heinz-Gregor Wieser - Zurich
  Barbara Wiśniewska - Łódź
  Gaetano Zaccara - Florencja


  Numer 1/2004      Numer 2/2004      Numer 3/2004      Numer 4/2004
  Numer 1/2005      Numer 2/2005      Numer 3/2005      Numer 4/2005     
  Numer 1/2006      Numer 2/2006      Numer 3/2006      Numer 4/2006     
  Numer 1/2007      Numer 2/2007      Numer 3/2007      Numer 4/2007     
  Numer 1/2008      Numer 2/2008      Numer 3/2008      Numer 4/2008     
  Numer 1/2009     


  nr 1 (styczeń-marzec), tom 12, 2004