Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Witamy!


    Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Majkowski
        Fundacja Epileptologii została założona w 1993 r. przez prof. Jerzego Majkowskiego - twórcy Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Fundacja Epileptologii jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, której podstawowym zadaniem jest poprawa jakości życia chorych z padaczką poprzez podnoszenie wiedzy diagnostycznej i terapeutycznej wśród lekarzy oraz kształtowanie pozytywnego myślenia o tej chorobie w społeczeństwie. Wokół tej idei Fundacja skupia lekarzy, psychologów, przedstawicieli nauki, społeczników oraz osoby, które chcą przyczyniać się do rozwoju epileptologii i tym samym niosą pomoc medyczną chorym z padaczką. Fundacja Epileptologii została wpisana do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w dniu 16 marca 1993 r., uzyskując osobowość prawną. Fundator powołał Radę i Zarząd Fundacji. Fundacja współpracuje z Polskim Towarzystwem Epileptologii i warszawskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół „Spokojna Głowa” oraz z innym organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi pokrewne cele. Fundacja Epileptologii jest członkiem Europejskiej Akademii Padaczki (EUREPA), a prof. J. Majkowski współorganizatorem i członkiem pierwszego zarządu (Executive Committee), a obecnie członkiem Naukowego Komitetu Doradczego EUREPA. W siedzibie Fundacji mieści się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epileptologii.

        Osoby zainteresowane tą tematyką zapraszamy do różnych działów naszej strony. Po lewej stronie znajduje się menu nawigacyjne.