Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  angielsko-polski • polsko-angielski

  Leksykon elektroencefalografii

  nazw używanych powszechnie
  przez klinicznych elektroencefalografistów
  OD REDAKTORA

      Elektroencefalografia jest trudną nauką i sztuką, której nie można nauczyć się jedynie z podręcznika. Wobec bogactwa form i wzorów potencjałów mózgowych, najpewniejszym sposobem nabycia umiejętności opisu i rozumienia EEG jest wspólne odczytywanie zapisu z doświadczonym elektroencefalografistą. Do tego jest konieczne jednoznaczne rozumienie pewnych pojęć języka zapisu EEG.

      Wprawdzie zapis EEG każdego człowieka jest wyrażony w języku uniwersalnym, który jednakowo odczytuje i rozumie dobrze wykształcony elektroencefalografista angielski, chiński czy polski, to jednak problemy semantyczne dotyczące opisu potencjałów EEG w każdym języku narodowym są takie same.

      Wydanie polskiego tłumaczenia terminologii angielskiej pojęć elektroencefalograficznych spełnia dwie istotne potrzeby: po pierwsze rozumienia nazw angielskich używanych w EEG i po drugie - co jest istotniejsze, wprowadza ujednolicenie polskiego nazewnictwa elektroencefalograficznego dla osób zainteresowanych a zwłaszcza dla elektroencefalografistów. Dzięki temu możemy lepiej się porozumiewać używając jednoznacznie słów dla opisu tego samego EEG.

      W części angielsko-polskiej tłumaczenia zawarte jest wyjaśnienie pojęć i nazw związanych w EEG. Z kolei zamieszczenie skorowidza nazw polskich używanych w EEG i ich angielskiego odpowiednika umożliwia poprawne stosowanie właściwej terminologii angielskiej.

      Wydanie leksykonu przyczyni się do wypełnienia luki w polskim piśmiennictwie elektroencefalograficznym - wychodząc naprzeciw rodzącym się potrzebom ożywienia rozwoju tej niezastąpionej metody badań czynności mózgu. Dlatego z dużym uznaniem należy odnieść się do inicjatywy i pracy zespołu tłumaczy - wybitnych elektroencefalografistów i specjalistów z zakresu elektroniki medycznej.

      Profesorowi François Mauguiére, wieloletniemu Redaktorowi Naczelnemu Electroencephalography and Clinical Neurophysiology i współautorowi angielskiego opracowania, dziękuję za wyrażenie zgody na tłumaczenie i wydanie polskiej wersji leksykonu nazw elektroencefalograficznych.


  Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Majkowski
  Redaktor naukowy polskiego wydania