Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

     

  Fundacja Epileptologii

  ustanowiła

  NAGRODĘ

  za najlepszą pracę w dziedzinie epileptologii w roku 2007/2008

       Celem nagrody jest zachęcenie lekarzy zajmujących się problemami padaczki do rozszerzenia oraz pogłębienia wiedzy epileptologicznej. Autorzy prac nadesłanych do redakcji Epileptologii muszą być stałymi mieszkańcami RP. Jury preferuje przede wszystkim rozprawy doktorskie i habilitacyjne dotyczące padaczki. Jednakże o przyznaniu nagrody decyduje merytoryczna zawartość pracy. Nadesłane prace mogą prezentować zarówno wyniki własnych badań, jak i stanowić krytyczny przegląd współczesnego piśmiennictwa dotyczącego padaczki.

       W tym roku nagroda może być również przyznana za najbardziej aktywny udział w prowadzonych przez Fundację Epileptologii prospektywnych, wieloośrodkowych badaniach dotyczących kosztów związanych z padaczką.

       Prace należy nadsyłać do dnia 31.03.2008 r. na adres Fundacji Epileptologii. Prace opublikowane w roku akademickim 2007/2008 zostaną ocenione przez Jury składające się z przedstawiciela Rady Fundacji Epileptologii, Polskiego Towarzystwa Epileptologii oraz Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Epileptologia.

                                                                            

  Fundacja Epileptologii składa podziękowanie firmie Pfizer za wspieranie inicjatyw statutowych Fundacji.