Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  NOWE LEKI PRZECIWPADACZKOWE

  Pod redakcją Joanny Jędrzejczak i Piotra Zwolińskiego
  Wyd: Fundacja Epileptologii, Warszawa 2000
  cena: 20 zł + koszty wysyłki


  AUTORZY
  Prof. zw. dr hab. Jerzy Majkowski
  Przewodniczący Rady Fundacji Epileptologii, neurolog.
  Prof. dr hab. Władysław Lasoń
  Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, neurofarmakolog.
  Dr n. med. Andrzej Kozik
  Neurolog dziecięcy, adiunkt Oddziału Neurologii Dziecięcej Specjalistycznego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu.
  Dr hab. Krzysztof Owczarek
  Fundacja Epileptologii, neuropsycholog.
  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, Dr n. med. Piotr Zwoliński
  Pracownicy Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP od początku jej istnienia.  Spis treści

  Wstęp9
  Charakterystyka nowych leków przeciwpadaczkowych13
  Psychospołeczne i ekonomiczne aspekty stosowania nowych leków przeciwpadaczkowych122
  Stosowanie nowych leków przeciwpadaczkowych w szczególnych okresach życia136