Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  S p r a w o z d a n i e
  z działalności OCPK w roku 2003 - 2004.


  Działalność medyczna
  W okresie działania OCPK 2003 - 2004 zgłoszono do rejestru 203 kobiety.

  W grupie tej, w momencie zgłoszenia, 123 pacjentek otrzymywało leczenie przeciwpadaczkowe w monoterapii (61%), 43 kobiet leczonych było politerapią (21%), w tym 5 osób otrzymywało więcej niż 2 leki przeciwpadaczkowe, a 37 nie brało leków (18%).

     Rozkład leków przeciwpadaczkowych w grupie monoterapii

  (n = 123)
  CBZ - 43
  LTG - 34
  VPA - 28
  OCBZ - 14
  TPM - 3
  GBP - 1

  Leki konwencjonalne otrzymywało 71 (58%) kobiet, a nowej generacji 52 (42%).


  Karbamazepina była stosowana u 71 kobiet (43 mono- i 28 politerapia).
  Lamotrygina była stosowana u 53 kobiet (34 mono- i 19 politerapia).
  Kwas walproinowy był stosowany u 46 kobiet (28 mono- i 18 politerapia).
  Okskarbazepina była stosowana u 20 kobiet (14 mono- i 4 politerapia).
  W monoterapii leki konwencjonalne (CBZ i VPA) stosowano w 58%, a leki nowej generacji (OCBZ, LTG, TPM i GBP) w 42%.

       W 2003 - 2004 roku u 91 pacjentek ciąże zostały ukończone. W tej grupie 75 kobiet (82%) urodziło zdrowe dzieci. Pięć ciąży zakończyło się poronieniem: w 19. hbd (LTG + VPA), w 12. hbd (CBZ + VPA), w 10. hbd (CBZ + TPM + PB), w 8. hbd (OCBZ), w 6. hbd (VPA). W 2 ciążach płody były obumarłe (jedna - CBZ, druga - LTG). Dwie ciąże zakończyły się poronieniem.

       U 7 (8%) dzieci stwierdzono wady rozwojowe i zaburzenia rozwoju: u dwojga dzieci poszerzony układ kielichowy nerki (jedno - VPA, drugie - CBZ), skazę białkową i hiperkspleksję (LTG), jedno dziecko urodziło się w 35. hbd z krwawieniem łożyska, zaburzeniami oddychania i krwawieniem do komory II stopnia oraz hiperekspleksją (VPA), ubytek w przegrodzie międzykomorowej u 2 dzieci (VPA w obu przypadkach), dodatkowy palec u 1 dziecka (CBZ + LTG). Jedno dziecko zmarło (nie stwierdzono wad pomimo stosowania politerapii) w wyniku przewlekłego niedotlenienia w następstwie stanu padaczkowego u matki.

       W grupie 91 kobiet w momencie zakończenia ciąży 69 pacjentek (76%) otrzymywało jeden lek przeciwpadaczkowy, 17 kobiet (19%) było leczonych politerapią ( w tym 6 osób otrzymywało więcej niż 2 leki przeciwpadaczkowe. Pięć kobiet (5%) nie otrzymywało żadnego leku przeciwpadaczkowego.

  Rozkład leków przeciwpadaczkowych w grupie monoterapii

  (n = 69)
  CBZ - 23
  VPA - 22
  LTG - 14
  OCBZ - 10

  Karbamazepina była stosowana u 36 kobiet (23 mono- i 13 politerapia).
  Lamotrygina była stosowana u 24 kobiet (14 mono- i 10 politerapia).
  Kwas walproinowy był stosowany u 29 kobiet (22 mono- i 7 politerapia).
  Okskarbazepina była stosowana tylko w monoterapii u 10 kobiet.

  W monoterapii leki konwencjonalne (CBZ i VPA) stosowano u 45 a leki nowej generacji u 24 pacjentek.


  płeć dziecka
  męska
  żeńska
  19 17

  Apgar
  10 pkt
  9 pkt
  9-10 pktśrednia
  (pkt)
  30 4 2 9,8

  od do średnia
    czas trwania ciąży (hbd) 35 42 38
    waga (g) 2150 4400 3478,5
         - płeć męska 2200 4400 3516
         - płeć żeńska 2150 4350 3360
    długość (cm) 46 61 54,6
         - płeć męska 47 61 55,8
         - płeć żeńska 46 61 53,2

  poród siłami natury cięcie cesarskie Vaccum
  25
  10
  1


  Przyczyny cięcia:
  ginekologiczne (wahania tętna, Wysokie ustawienie główki, brak postępu porodu, brak rozwarcia) i okulistyczne.
  U jednej pacjentki w trakcie porodu wystąpił napad częściowy prosty.

       W roku 2004 odbyły się 53 konsultacje kobiet planujących ciążę.
  Plan ciąży z obciązonym wywiadem (poronienia, wady płodu) - 3
  Błędna diagnoza (omdlenie, PNR, jelito nadwrażliwe) - 6
  Optymalizacja terapii: Redukcja lpp - 21
  Redukcja dawek lpp w monoterapii - 5
  Monoterapia bez zmian lub zwiększenie dawki - 12
  Zamiana leku w monoterapii - 5
  Napady po porodzie wprowadzenie leku - 1

   
  Dr hab. n. med.
  Joanna Jędrzejczak
  specjalista neurolog