Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  S p r a w o z d a n i e
  z działalności OCPK w pierwszej połowie 2007r.


   

  1. Kobiety w ciąży

       W okresie działania OCPK od stycznia do czerwca 2007 roku zgłoszono do rejestru kobiet w ciąży z padaczką 42 kobiety. 34 kobiety były w I ciąży, u 8 była to ciąża kolejna.
  W grupie tej w momencie zgłoszenia 40 pacjentek otrzymywało leczenie przeciwpadaczkowe: monoterapia 33 i 7 kobiet leczonych było politerapią (2 leki przeciwpadaczkowe).
  Lamotrygina była stosowana u 16 kobiet (9 mono i 7 politerapia).
  Kwas walproinowy był stosowany u 13 kobiet (8 mono i 5 politerapia).
  Karbamazepina była stosowana u 11 kobiet (10 mono i 1 politerapia).
  Okskarbazepina była stosowana u 6 (5 mono i 1 politerapia).
  Topiramat 1 pacjentka w monoterapii.
  Tiagabina 1 pacjentka w politerapii.

       W I połowie 2007 r. u 8 pacjentek ciąże zostały ukończone. W tej grupie dzieci zdrowych urodziło się 7.


  poród siłami natury cięcie cesarskie
  5
  3


  Przyczyny cięcia:
  ginekologiczne (1), neurologiczne: zwiększona liczba napadów (2).

       U jednego dziecka stwierdzono śladową niedomykalność zastawki trójdzielnej i zastawki płucnej (pacjentka leczona VPA 600 mg/dz).
  U jednego dziecka stwierdzono niesymetryczne drżenie (zespół odstawienny - matka leczona CBZ i PB), które ustąpiło po podaniu luminalu.

  2. Ciąże planowane

       W pierwszym półroczu 2007 r do OCPK zgłosiło się 40 kobiet, które planują zajście w ciążę. U kobiet tych podjęto postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, które dotyczyło przede wszystkim optymalizacji leczenia farmakologicznego polegające na zmniejszeniu liczby stosowanych leków przeciwpadaczkowych, ewentualnej zamianie leków i dostosowaniu dawki leku.

  3. Porady i informacje drogą elektroniczną i telefoniczną

  Zapytania pacjentek przysyłane dotyczą głownie dwóch zagadnień:

  1. Informacje dotyczące ciąży i ewentualnej wizyty w OCPK w związku z planowaną ciążą.
  2. Informacje dotyczące przebiegu ciąży, wpływu wystąpienia napadu w ciąży, stosowanych leków i ich wpływu u kobiet już będących w ciąży. Wiele pytań (głównie drogą telefoniczną) dotyczy sposobu rozwiązania ciąży u kobiet z padaczką i karmienia dziecka.
  3. Otrzymano 8 e-maili na które wysłano odpowiedzi. W niektórych przypadkach wyłaniały się nowe pytania pacjentek, które uzyskiwały stosowne odpowiedzi (nawet do 6 e-maili).
  4. Przeciętnie w miesiącu otrzymujemy 6 telefonów dotyczących przebiegu ciąży.
  5. Informacje o działalności OCPK i jej sponsorowaniu przez firmę Novartis zamieszczane są w każdym numerze kwartalnika EPI (Nr 1 i 2 w roku 2007).


   
  Dr hab. n. med.
  Joanna Jędrzejczak
  specjalista neurolog