Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Sprawozdanie
  z działalności Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w okresie od VII do IX 2007


   

  1. Kobiety z padaczką w ciąży - 23.
  • Pierwsza ciąża u 15 pacjentek
  • Kolejna ciąża u 8 pacjentek, w tym u jednej pacjentki wszczepienie
   in vitro
  Jedenaście pacjentek zgłosiło się przed 16 tygodniem ciąży, a 12 po tym terminie.
  Leczenie w momencie zgłoszenia:
  • monoterapia - 4 pacjentki
  • politerapia - 3
  • bez leków - 6
  Monoterapia
  Lek OCBZ CBZ LTG  VPA
  Dawki dzienne w mg 300 300 100 1300 ↓ 1000 ↓ 800
    900 ↓ 750 1200 400 1300
      600 ↓ 400 50 600
          1000
          600
          300
  ↓ zmniejszenie dawki


  Politerapia
  • VPA 1000mg/dz + TPM 200mg/dz - odstawiono TPM zmniejszono dawkę VPA do 500mg/dz
  • CBZ 300mg/dz +VGB 250 mg/dz - odstawiono VGB
  • GBP 2100 mg/dz + LTG 350 mg - odstawiono GBP
  Bez leków 6 pacjentek
  Trzy pacjentki pozostały bez leków.
  U pozostałych 3 wprowadzono lek ze względu na napady
  • VPA 500mg/dz
  • VPA 800mg/dz
  • OCBZ 750 mg/dz
  U 2 pacjentek stwierdzono powikłania w ciąży
  • poronienie OCBZ 750 mg/dz
  • obumarła ciąża LTG 400mg/dz
  II. Ciążą zakończona porodem - 7 pacjentek

  Lp. Poród hbd Sposób rozwiązania Płeć dziecka Waga, długość Apgar Lek Wady
  1 38 s.n. syn 3600/53 9→10 LTG 50mg Napady proste w ciąży pierwsze wt uogólnione zdrowy
  2 37 cc - napady t-k syn 3450/57 10 VPA 600mg
  IGE
  Echo śladowa niedomykalność zastawek trójdzielnej i tętnicy płucnej
  3 40 cc - brak postępu porodu córka 3870/58 10 VPA 1000mg bez leków od 22 hbd Mioklonie powiek zdrowa
  4 40 cc - położenie miednicowe syn 2860/54 10 OCBZ 1200mg, LTG 100mg stan po operacji guza napady częściowe zdrowy
  5 37
  II ciąża
  sn syn 2780/53 10 VPA 800mg, LTG 250 mg w 2 hbd odstawiono VPA zdrowy
  6 39 cc. - wada wzroku syn 3240/54 10 VPA 750mg/dz IGE zdrowy
  7 26 cc. - brak postępu porodu córka 4120/60 10 LTG 300 mg/dz zdrowa
  III. Konsultacje kobiet z padaczką planujące ciąże
  Konsultacje przeprowadzono u 32 pacjentek
  • u 29 pacjentek podjęte działania dotyczyły optymalizacji leczenia
  • u 1 rozpoznano padaczkę i włączono lpp
  • u 2 wykluczono padaczkę
  Optymalizacja leczenia
  • redukcja politerapii - 8
  • zmniejszenie dawki w monoterapii - 10
  • zamiana leku - 4
  • odstawienie leku - 2
  • dostosowanie dawki w monoterapii - 5


   
  Dr hab. n. med.
  Joanna Jędrzejczak
  specjalista neurolog