Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Prace badawcze

       Pracownicy Fundacji Epileptologii od 1993 r. są organizatorami lub współorganizatorami i autorami wielu badań naukowych dotyczących:
  1. oceny klinicznej różnych nowych leków przeciwpadaczkowych (badania były publikowane w Epileptologii lub w pismach międzynarodowych)
  2. charakterystyki chorych z padaczką w Polsce w latach 2000 - 2001 (prace są opublikowane w Epileptologii)
  3. naturalnego przebiegu nie rozpoznanej i nie leczonej padaczki (prace kazuistyczne)
  4. analizy zainteresowań lekarzy problemami padaczki w poszczególnych województwach Polski na podstawie liczby członków Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej (obecnie Polskie Towarzystwo Epileptologii), liczby prenumeratorów i liczby prac publikowanych w Epileptologii.
  Wieloośrodkowe Prospektywne Badania Dotyczące Padaczki - „Padaczka 2000”
       W 2000 - 2001 roku wykonano Wieloośrodkowe Prospektywne Badania Dotyczące Padaczki „Padaczka 2000”. Celem tego zamierzenia była ocena i poznanie aspektów socjalnych, diagnostycznych i terapeutycznych chorych z padaczką w roku badania. Badania objęły następujące zagadnienia:
  I - Źródła informacji,
  II - Charakterystyka chorych,
  III - Charakterystyka padaczki,
  IV - Leczenie padaczki,
  V - Choroby współistniejące,
  VI - Leczenie farmakologiczne,
  VII - Leczenie wspomagające inne sposoby leczenia,
  VII - Remisje.

  W roku 2001 zakończono nadsyłanie ankiet. Ogółem wpłynęły 6204 ankiety ze wszystkich 13 ośrodków, od 113 neurologów. Jednocześnie rozpoczęto procedurę auditu w wylosowanych miejscach. Wyniki badań opublikowano w Epileptologii:
  1. Majkowski J., Dobrzyńska L., Artemowicz B., Kmieć T., Nowak S., Owczarek K.: Charakterystyka demograficzno-społeczna i zdrowotna 6204 chorych z padaczką w Polsce od VI 2000 do V 2001. Wieloośrodkowe badania prospektywne. Epileptologia, 2003, 11: 101-119.
  2. Majkowski J., Mazur R., Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Jóźwiak S., Dobrzyńska L., Nowak S.: Występowanie i charakterystyka 581 chorych ze stanami padaczkowymi. Prospektywne wieloośrodkowe badania w Polsce w okresie od VI 2000 do V 2001 r. Epileptologia, 2003, 11: 321-338.
  3. Majkowski J., Korwin-Piotrowska T., Jędrzejczak J., Kozik A., Jóźwiak S., Motta E., Majkowska-Zwolińska B.: Charakterystyka napadów padaczkowych w Polsce w okresie od czerwca 2000 do maja 2001 r.: rodzaje i częstość występowania. Badania wieloośrodkowe. Epileptologia, 2004, 12: 5-25
  4. Majkowski J., Majkowska-Zwolińska B., Owczarek K.: Wpływ wieku zachorowania i czasu trwania padaczki na częstość napadów padaczkowych. Badania wieloośrodkowe w Polsce. Epileptologia 2004, 12: 205-219
  5. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Owczarek K., Majkowski J.: Charakterystyka kobiet z padaczką w ciąży. Prospektywne wieloośrodkowe badanie w Polsce w latach 2000-2001. Epileptologia 2004, 12:317-326
  6. Majkowski J., Kaciński M., Jędrzejczak J., Motta E., Majkowska-Zwolińska B., Kaczyńska-Haładyj M.: Leczenie farmakologiczne padaczki w Polsce w latach 2000-2001. Analiza wieloośrodkowych prospektywnych badań 6195 chorych. Epileptologia 2005, 13:11-27
  7. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Majkowski J., Owczarek K., Kaciński M., Kaczyńska-Haładyj M.: Remisje napadów w przewlekłej padaczce u 6201 pacjentów. Badanie wieloośrodkowe. Epileptologia 2004, 13:5-16