Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Warunki prenumeraty  Zamówienia na prenumeratę przyjmuje bezpośrednio wydawca - Fundacja Epileptologii
  ul. Wiertnicza 122
  02-952 Warszawa
  tel. 858-29-07
  fax 642-74-34
  e-mail: fundacja@epilepsy.org.pl

  Konto bankowe:
  PKO BP SA VI O/Warszawa
  nr rachunku:
  32 1020 1068 0000 1502 0000 2550

        Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie wpłaty na ww. konto bankowe lub przekazem pocztowym. Na odwrocie przekazu należy napisać tytuł czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy oraz nazwę i adres prenumeratora.

        Cena rocznej prenumeraty Epileptologii wynosi 60 zł wraz z kosztami przesyłki dla prenumeratorow indywidualnych i 75 zł dla instytucji. Pojedynczy numer kosztuje 20 zł.

  Koszt 4 numerów kwartalnika EPI w prenumeracie rocznej wynosi 15 zł.
  Cena pojedynczego egzemplarza EPI wynosi 4 zł.