Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  TWOJA PADACZKA I JEJ LECZENIE

  "Pomoc osobie, która ma padaczkę,
  można osiągnąć, zapewniając jej
  i społeczeństwu lepsze zrozumienie
  tego zaburzenia i jego leczenia."


  Spis treści

  Przedmowa5
  Wprowadzenie7
  Częstość występowania napadów padaczkowych i padaczki9
  Klasyfikacja napadów padaczkowych11
  Stan padaczkowy14
  Napady gromadne16
  Napady podobne do padaczkowych17
  Znaczenie badań laboratoryjnych20
  Badanie EEG20
  Badanie wideometryczne EEG21
  Badanie kasetowe EEG22
  Badanie komputerowe głowy i rezonansu magnetycznego22
  Inne metody badań pomocniczych23
  Przebieg padaczki24
  Czynniki lub okoliczności wyzwalające napady24
  Stan po napadzie27
  Leki i leczenie28
  Wybór właściwego leku29
  Badanie stężenia leku w organizmie31
  Jak często należy badać poziom leku32
  Jak często należy przyjmować leki33
  Nazwy oryginalne leków33
  Uwagi końcowe36
  Nieprzestrzeganie zaleceń czy niedostateczna informacja?37
  Zmieniające się stosunki między lekarzem a pacjentem38
  Dodatek39
  Leki posiadajšce właściwości przeciwpadaczkowe40
  Tabela 1. Leki przeciwpadaczkowe stosowane doustnie41
  Tabela 2. Leki pomocnicze w przewlekłym leczeniu padaczki (doustne)44
  Tabela 3. Leki przeciwpadaczkowe najczęściej stosowane w padaczce w ostrych stanach (dożylnie i doodbytniczo)45
  Tabela 4. Fotografie tabletek leków przeciwpadaczkowych 46

  Przedmowa

      Świadomość tego, że padaczka nie dotyczy jedynie osób nią dotkniętych i lekarzy, jest coraz powszechniejsza, padaczka bowiem jest schorzeniem nie tylko medycznym. Niesie ona z sobą także społeczno-psychologiczne skutki, wynikające z postaw społecznych ludzi.
      W długiej historii padaczki stosunek społeczeństwa do tego zaburzenia, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, był pełen uprzedzeń i chociaż powoli się zmienia - to jednak nadal i dziś wiele osób pojmuje padaczkę w sposób niewłaściwy zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i społecznego. Odnosi się to zwłaszcza do tych, którzy wiedzą bardzo mało o padaczce lub mają niewielki kontakt z osobami z padaczką. Dotychczasowe, w skali światowej, doświadczenia, wynikające z działań skierowanych do osób z padaczką wskazują, że tego rodzaju strategia adresowana do chorych nie przynosi zadowalających zmian w odbiorze społecznym padaczki i chorego - w miejscu jego pracy, w szkole czy społeczeństwie. To, że chory wie, że jego zaburzenie nie jest chorobą psychiczną, wrodzoną, dziedziczną czy zwyrodnieniową, że napad padaczkowy może trwać sekundy lub minuty, że u ogromnej większości osób napad nie występuje w ciągu tygodni, miesięcy czy lat, kiedy dziecko czy dorosły może się prawidłowo zachowywać, uczyć, pracować jak zwykły członek społeczeństwa, to wszystko niewiele zmienia w odbiorze społecznym padaczki i osoby nią dotkniętej. W społeczeństwie panuje bowiem XIX - wieczne przekonanie, że padaczka jest chorobą uniemożliwiającą normalną naukę, pracę czy zachowanie.
      Ten błąd - często i dziś powtarzany nawet przez ludzi stających w obronie chorych, wynika z bezzasadnego uogólnienia, które może być prawdziwe w odniesieniu do kilku czy kilkunastu procent chorych. W tej grupie osób padaczka, najczęściej, przebiega z poważnymi uszkodzeniami mózgu, przejawiającymi się różnymi objawami ruchowymi lub intelektualnymi.
      Prawdą jest, że ogromna większość ludzi z padaczką może się uczyć, pracować, brać udział w życiu społecznym - pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad postępowania, które są pewnym ograniczeniem, jednakże tego rodzaju ograniczenia dotyczą także ludzi cierpiących z innych powodów, np. cukrzycy, chorób serca, wątroby, układu pokarmowego, alergii czy migreny.

      Fundacja Epileptologii oraz inne organizacje zajmujące się padaczką i problemami osób z padaczką działają w kierunku poprawy zrozumienia istoty tego zaburzenia wśród ludzi zdrowych, zwłaszcza wśród pracodawców i nauczycieli. Właściwy stosunek społeczeństwa, szczególnie tych dwóch grup społecznych, zapobiega u osób z padaczką lękom i kłopotom wypływającym z ograniczeń, które padaczka nakłada na niektóre osoby, oraz pomaga je pokonać.

      Zadaniem Fundacji Epileptologii jest również szerzenie wiedzy w zakresie padaczki wśród lekarzy zajmujących się tym zaburzeniem. Mam nadzieję, że ta broszura pomoże nie tylko chorym w zrozumieniu zasad postępowania i leczenia.  Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Majkowski
  Przewodniczący Rady Fundacji Epileptologii