Jak przygotować się do wizyty?

Przygotowując się do wizyty, warto wiedzieć, że drobiazgowe i dokładne pytania, które padną służą przede wszystkim  dobrej diagnozie typu napadu, co pozwala na właściwy wybór leku i skuteczne leczenie choroby.

Niezwykle pomocne może być opis napadu, albo jego nagranie kamerą, telefonem komórkowym przez rodzinę czy świadka napadu pacjenta. Wskazane jest również zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej (wyniki badań, karty informacyjne z pobytów szpitalnych, etc.).

Podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu padaczki ma dokładny wywiad przeprowadzony z osobą chorą oraz świadkami napadów. Bardzo ważne jest ustalenie wszystkich zachowań, odczuć pacjenta – przed, w trakcie i po napadzie – ponieważ w wielu przypadkach pozwala na prawidłowe zdiagnozowanie rodzaju napadu padaczkowego.

Warto przed pierwszą wizytą poświęcić chwilę i zgromadzić informacje, które pomogą płynnie przejść przez wywiad i postawić diagnozę.

Serdecznie prosimy o przygotowanie opisu napadu.

Poniżej znajduję się kwestionariusz, który pomoże w przygotowaniu precyzyjnego opisu napadu. Na pytania może odpowiadać sam pacjent, posiłkując się informacjami od świadka napadu. Wypełnienie kwestionariusza nie jest niezbędne do przeprowadzenia wizyty lekarskiej.

  OPIS NAPADU

  Ankieta do pobrania 

  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

  Ankieta do pobrania

  Czego można oczekiwać na pierwszej wizycie?

  Podczas pierwszej wizyty przeprowadzona będzie wstępna ocena, która obejmuje:

  • Zebranie bardzo dokładnego wywiadu dotyczącego występujących epizodów napadowych.
  • W przypadku osób z podejrzeniem padaczki, różnicowanie występujących incydentów z innymi zaburzeniami napadowymi o charakterze nie padaczkowym.
  • W przypadku osób już chorujących, potwierdzenie charakteru padaczkowych napadów, ich rodzaju oraz ustalenie dotychczasowego przebiegu choroby.
  • Zapoznanie się z przeprowadzoną diagnostyką elektroencefalograficzną (EEG) oraz neuroobrazową (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa głowy), zlecenie koniecznych badań. Jest możliwość wykonania badania EEG bezpośrednio przed wizytą.
  • Ocena dotychczasowego leczenia przeciwpadaczkowego oraz ewentualna jego optymalizacja.
  • Ocena oporności na leczenie farmakologiczne, rozważenie innych metod leczenia.