Badania realizowane w Fundacji:

1. Ankieta skierowana do pacjentów z padaczką, neurologów oraz ogólnej populacji Polaków „Zatrudnienie osób chorujących na padaczkę” – zakończona w 2009 r.
Wyniki zostały opublikowane w 2012 r. Employment in people with epilepsy from the perspectives of patients, neurologists, and the general population. B. Majkowska-Zwolińska, J. Jędrzejczak, K. Owczarek. Epilepsy Behav. 2012 Dec;25(4):489-94. doi: 10.1016/j.yebeh.2012.10.001.

2. Ankieta skierowana do neurologów/epileptologów „Walidacja Polskiej wersji kwestionariusza Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy
(P-NDDI-E)” – zakończona w 2017 r.
Wyniki zostały opublikowane w 2018 r: Validation of the Polish version of the Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy (P-NDDI-E). B. Gmaj, J. Majkowski, J. Szczypiński, J. Jędrzejczak, B. Majkowska-Zwolińska, M. Wojnar, J. Gawłowicz, P. Januszko, S. Pa Park, E. Nagańska, S. Ziemka, D. Wołyńczyk-Gmaj. Journal of Epileptology, 2018,26:7-14. doi 10.21307/jepil-2018-001.

3. Ankieta skierowana do kobiet chorujących na padaczkę „Ocena wiedzy kobiet z padaczką w wieku rozrodczym na temat antykoncepcji, ciąży, porodu i karmienia piersią” – zakończona w 2019 r.
Wyniki zostały opublikowane w 2020 r : Knowledge of pregnancy and procreation in women with epilepsy of childbearing age: A 16-year comparative study in Poland.
Jędrzejczak J, Kopytek-Beuzen M, Gawłowicz J, Stanosz-Sankowska J, Majkowska-Zwolińska B. Epilepsy Res. 2020 May 22;164:106372. doi:10.1016/j.eplepsyres.2020.106372. Online ahead of print