Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki – jak działamy?

W Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki już od blisko 30 lat niesiemy pomoc chorym na padaczkę i ich bliskim. Centrum jest pierwszym specjalistycznym, prywatnym ośrodkiem w Polsce, który zajmuje się diagnostyką padaczki, różnicowaniem i leczeniem napadów padaczkowych u młodzieży, dorosłych i osób dorosłych.

Stworzyłyśmy Centrum w 1993 roku – w oparciu o olbrzymie doświadczenie zdobyte w praktyce klinicznej, ale także dzięki wsparciu merytorycznemu i etycznemu prof. Jerzego Majkowskiego, niekwestionowanego autorytetu medycznego w dziedzinie epileptologii. Jesteśmy neurologami epileptologami w drugim pokoleniu i doskonale rozumiemy, jak ważny jest kontakt z pacjentem oraz wzajemna akceptacja. Ze względu na zróżnicowanie samej choroby jak i odmiennych oczekiwań pacjentów, w każdym przypadku podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę potrzeby pacjenta, rodzaj padaczki, współwystępujące choroby, przyjmowane inne leki i wiele innych.

Staramy się nie tylko słuchać, ale i wyjaśniać, wskazywać ograniczenia, ale i możliwości funkcjonowania chorych z padaczką. Szczególną grupę naszych pacjentów stanowią osoby starsze, po 65 r.ż. Wiemy, że podstawową bezpiecznej skutecznej terapii jest prawidłowa diagnoza padaczki i określenie rodzaju napadu padaczkowego. Podstawą zaś dobrej diagnozy jest prawidłowo przeprowadzony wywiad i właściwa interpretacja badań dodatkowych.

Prowadzimy badania kliniczne dające nowe szanse terapeutyczne dla pacjentów z padaczką lekooporną. Posiadamy pracownię elektrofizjologii, w której wykonywane są rutynowe badania EEG oraz możliwe jest wykonanie długotrwałe monitorowanie wideo-EEG oraz badania snu całonocnego.

Chcemy i dokładamy wszelkich starań, aby Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki było miejscem profesjonalnego, ale i przyjaznego pacjentowi postępowania diagnostyczno- terapeutycznego.

Prof. Joanna Jędrzejczak

Prof. Beata Majkowska-Zwolińska