Jak otaczamy opieką naszych pacjentów?

Nadrzędnym celem Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki jest poprawa jakości życia pacjentów z padaczką, poprzez zastosowanie odpowiedniej diagnostyki, leczenia, profilaktyki oraz edukacji. Kontynuujemy dzieło prof. Jerzego Majkowskiego – wybitnego specjalisty w dziedzinie neurologii i epileptologii, twórcy Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, nauczyciela i mentora wielu pokoleń neurologów. Opiekę nad naszymi pacjentami sprawujemy zgodnie z wytyczonymi przez Pana Profesora standardami. Naszych pacjentów otaczamy kompleksową opieką. Oprócz profesjonalnej pomocy w zakresie diagnostyki i prowadzenia terapii, każdy pacjent otrzymuje od nas komplet informacji, które pomagają mu w codziennym życiu z chorobą.