Specjaliści Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki

prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

Neurolog specjalizująca się w leczeniu padaczki. Od ponad 30 lat związana z Kliniką Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w latach 2008-2016 dyrektor Centrum. W roku 1996 otrzymała licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (nr 196) uprawniającą do opisywania badań EEG, w roku 1999 otrzymała Certyfikat z Epileptologii (nr13) przyznany przez Polskie Towarzystwo Epileptologii. Nieprzerwanie od 2006 roku kieruje Polskim Towarzystwem Epileptologii. Należy do licznych Towarzystw i Komisji Naukowych związanych z neurologią, neurofizjologią i padaczką. Ceniony w Polsce i na świecie dydaktyk i organizatorka licznych konferencji, spotkań naukowo-dydaktycznych na temat padaczki. Autorka i współautorka ponad 150 publikacji oryginalnych i poglądowych, w tym wielu książek i rozdziałów podręczników oraz ponad 120 opublikowanych streszczeń dotyczących problematyki diagnostycznej i terapeutycznej padaczki.

Kierowała pierwszą w Polsce Pracownią Wideometryczną – długoterminowej jednoczasowej rejestracji zapisu EEG i obrazu pacjenta. W 1998 roku została ogólnopolskim koordynatorem badań nad ciąża i padaczką w ramach Europejskiego Rejestru Padaczki i Ciąży (EURAP). Stworzyła pierwszą w Polsce poradnię dla kobiet z padaczką.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Beata Majkowska-Zwolińska

Z Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki w Warszawie związana nieprzerwanie od 1993 r. Neurolog zajmujący się padaczką. Redaktor naczelna Journal of Epileptology – wiodącego periodyku naukowego poświęconego tematyce padaczki oraz redaktor kwartalnika „Epileptologia” publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne z zakresu epileptologii.

W latach 1995-2007 pracowała w klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Warszawie, w zespole zajmującym się diagnostyką przedoperacyjną i leczeniem pacjentów z padaczką w 2018/2019 zatrudniona na stanowisku profesora Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego.

Obok praktyki lekarskiego, jest zaangażowana w liczne prace naukowe, prowadzi kursy szkoleniowe, seminaria oraz ćwiczenia z zakresu neurologii dla studentów wydziałów medycznych. W latach 2000-2003 stała na czele projektu badawczego „Wieloośrodkowe prospektywne badanie dot. padaczki – Padaczka 2000”.