Działalność naukowa

Fundacja od początku swojego istnienia prowadzi wieloośrodkowe badania dotyczące różnych aspektów diagnostyki i leczenia padaczki.  

Wybrane projekty badawcze:

 • Wieloośrodkowe Prospektywne Badania Dotyczące Padaczki – Padaczka 2000

W latach 2000-2001, w okresie 12 miesięcy, przeprowadzono Wieloośrodkowe Prospektywne Badania Dotyczące Padaczki „Padaczka 2000”. Celem tego zamierzenia była ocena i poznanie aspektów socjalnych, diagnostycznych i terapeutycznych chorych z padaczką w roku badania.

Ogółem badaniem objęto 6204 chorych z 13 ośrodków, w których brało udział 113 neurologów. Sponsorem badań była Fundacja Epileptologii. Wyniki badań opublikowano w Epileptologii:

 1. Majkowski J., Dobrzyńska L., Artemowicz B., Kmieć T., Nowak S., Owczarek K.: Charakterystyka demograficzno-społeczna i zdrowotna 6204 chorych z padaczką w Polsce od VI 2000 do V 2001. Wieloośrodkowe badania prospektywne. Epileptologia, 2003, 11: 101-119.
 2. Majkowski J., Mazur R., Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Jóźwiak S., Dobrzyńska L., Nowak S.: Występowanie i charakterystyka 581 chorych ze stanami padaczkowymi. Prospektywne wieloośrodkowe badania w Polsce w okresie od VI 2000 do V 2001 r. Epileptologia, 2003, 11: 321-338.
 3. Majkowski J., Korwin-Piotrowska T., Jędrzejczak J., Kozik A., Jóźwiak S., Motta E., Majkowska-Zwolińska B.: Charakterystyka napadów padaczkowych w Polsce w okresie od czerwca 2000 do maja 2001 r.: rodzaje i częstość występowania. Badania wieloośrodkowe. Epileptologia, 2004, 12: 5-25
 4. Majkowski J., Majkowska-Zwolińska B., Owczarek K.: Wpływ wieku zachorowania i czasu trwania padaczki na częstość napadów padaczkowych. Badania wieloośrodkowe w Polsce. Epileptologia 2004, 12: 205-219
 5. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Owczarek K., Majkowski J.: Charakterystyka kobiet z padaczką w ciąży. Prospektywne wieloośrodkowe badanie w Polsce w latach 2000-2001. Epileptologia, 2004, 12:317-326
 6. Majkowski J., Kaciński M., Jędrzejczak J., Motta E., Majkowska-Zwolińska B., Kaczyńska-Haładyj M.: Leczenie farmakologiczne padaczki w Polsce w latach 2000-2001. Analiza wieloośrodkowych prospektywnych badań 6195 chorych. Epileptologia, 2005, 13:11-27
 7. Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Majkowski J., Owczarek K., Kaciński M., Kaczyńska-Haładyj M.: Remisje napadów w przewlekłej padaczce u 6201 pacjentów. Badanie wieloośrodkowe. Epileptologia, 2004, 13:5-16
 • Prospektywne wieloośrodkowe badanie kosztów rzeczywistych padaczki w Polsce

W latach 2005-2006 Fundacja Epileptologii opracowała i zorganizowała prospektywne wieloośrodkowe badanie kosztów rzeczywistych padaczki w Polsce. Program uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej. Badanie jako „Projekt badawczy rozwojowy nr R 13-0048-04” był dofinansowany przez grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • Ankieta „Zatrudnienie osób chorujących na padaczkę” – zakończona w 2009 r.

Wyniki zostały opublikowane w 2012 r. Employment in people with epilepsy from the perspectives of patients, neurologists, and the general population. B. Majkowska-Zwolińska, J. Jędrzejczak, K. Owczarek. Epilepsy Behav. 2012 Dec;25(4):489-94. doi: 10.1016/j.yebeh.2012.10.001.

 • Ankieta „Walidacja Polskiej wersji kwestionariusza Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy (P-NDDI-E)” – zakończona w 2017 r.

Wyniki zostały opublikowane w 2018 r: Validation of the Polish version of the Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy (P-NDDI-E). B. Gmaj, J. Majkowski, J. Szczypiński, J. Jędrzejczak, B. Majkowska-Zwolińska, M. Wojnar, J. Gawłowicz, P. Januszko, S. Pa Park, E. Nagańska, S. Ziemka, D. Wołyńczyk-Gmaj. Journal of Epileptology, 2018,26:7-14. doi 10.21307/jepil-2018-001.

 • Ankieta „Ocena wiedzy kobiet z padaczką w wieku rozrodczym na temat antykoncepcji, ciąży, porodu i karmienia piersią” – zakończona w 2019 r.

Wyniki zostały opublikowane w 2020 r : Knowledge of pregnancy and procreation in women with epilepsy of childbearing age: A 16-year comparative study in Poland. Jędrzejczak J, Kopytek-Beuzen M, Gawłowicz J, Stanosz-Sankowska J, Majkowska-Zwolińska B. Epilepsy Res. 2020 May 22;164:106372. doi:10.1016/j.eplepsyres.2020.106372