Działalność organizacyjno-szkoleniowa

Fundacja Epileptologii organizuje szereg wydarzeń szkoleniowych m.in. Konferencję Polskiego Towarzystwa Epileptologii oraz Sympozjum na temat Padaczki i Ciąży (nieprzerwanie od 1993 roku) oraz liczne konferencje naukowe na terenie całym kraju.

Wybrane konferencje Fundacji Epileptologii:

  • Psychozy w padaczce – cykl konferencji w ośrodkach akademickich w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Gdańsku, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
  • Interdyscyplinarna kliniczna ocena kobiety ciężarnej z padaczką i jej dziecka  (Warszawa, 2004), organizatorem spotkania było Ogólnopolskie Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży przy Fundacji Epileptologii oraz firmy Novartis i GlaxoSmithKline pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Epileptologii i Europejskiej Akademii Padaczki (EUREPA).
  • Padaczka z napadami częściowymi – teraźniejszość i przyszłość (2004) – cykl konferencji w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Gdańsku.
  • Leki przeciwpadaczkowe w zaburzeniach nie padaczkowych (Warszawa, 2004) –  sympozjum satelitarne w czasie XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  • Padaczka po 65 r.ż. (Warszawa, 2004) – sympozjum satelitarne XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  • Stan wiedzy kobiet z padaczką o prokreacji (Warszawa, 2004) – XII Sympozjum Padaczka i Ciąża w dniu, poprzedzające XVIII Konferencję Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  • Ogólnopolska Sesji na temat Padaczki Epilepsja Wyjdź Życiu Naprzeciw” (Warszawa, 2005) – pierwsza konferencja zorganizowana dla pacjentów i przy udziale pacjentów z padaczką.