Ogólnopolskie Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży – jak działamy?

Ogólnopolskie Centrum dla Kobiet z Padaczką powstało w 2002 roku. Stworzyłyśmy je z myślą o wszystkich kobietach z padaczką, które chcą przeżywać radość macierzyństwa. Jest to miejsce dla kobiet, które chcą wiedzieć więcej o swojej chorobie, chcą rozmawiać o trudnych tematach, o zagadnieniach związanych z przygotowaniem się do ciąży, porodu, połogu, karmienia piersią, jak również dla tych, które chcą się dowiedzieć, jak mądrze ciąży zapobiegać. Przez ostatnie kilkanaście lat dzieliłyśmy się i nadal chcemy dzielić się swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem, aby przy stosowaniu leków przeciwpadaczkowych osiągnąć z jednej strony jak najlepszą kontrolę napadów, a z drugiej zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Jesteśmy neurologami epileptologami w drugim pokoleniu. Przyjmując za drogowskaz wyniesione z domu zasady uprawiania zawodu oraz własne doświadczenie kliniczne, od początku powstania Centrum dbamy o to, aby pacjenci mogli liczyć na najwyższą jakość opieki medycznej i profesjonalne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Zapraszamy do konsultacji w Ogólnopolskim Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży, miejscu przyjaznym każdej kobiecie zmagającej.

Prof. Joanna Jędrzejczak

Prof. Beata Majkowska-Zwolińska

Ogólnopolskie Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży (OCPK) zostało utworzone w 2002 r. Jego działalność skupia się wokół następujących zagadnień:

  • konsultacje w formie wizyt lekarskich dla kobiet z padaczką planujących ciążę lub które już spodziewają się dziecka,
  • upowszechnianie wiedzy wśród lekarzy, chorych z padaczką i w społeczeństwie na temat bezpiecznej ciąży i czynników ryzyka u kobiet z padaczką, poprzez wykłady, coroczne sympozja „Padaczka i ciąża”, publikacje naukowe i popularnonaukowe, podręczniki wywiady w mediach oraz portalach internetowych,
  • gromadzenie informacji w formie rejestru dotyczących przebiegu ciąży, stosowanego leczenia i stanu dziecka po urodzeniu.