Działalność wydawnicza

Journal of Epileptology 

Journal of Epileptology to ceniony periodyk naukowy współtworzony przez szerokie grono ponad 40 ekspertów z całego świata. Pismo wydawane jest od 2013 roku i stanowi kontynuację tytułu „Epileptologia” publikowanego w latach 1993-2012. Twórcą i wieloletnim Redaktorem Naczelnym czasopisma był prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski. Obecnym Redaktorem Naczelnym Journal of Epileptology jest prof. Beata Majkowska-Zwolińska.

Publikowane na łamach Journal of Epileptology artykuły obejmują, m.in.: pytania badawcze i hipotezy, diagnostykę oraz technologie medyczne, międzynarodowe i lokalne inicjatywy podejmowane w obszarze padaczki czy interesujące przypadki kliniczne. Periodyk uzyskał 20 punktów w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz 99,81 punktów w bazie Index Copernicus za 2018 rok.

Journal of Epileptology jest dostępny pod linkami: Link  | Link 

 

Kwartalnik EPI

Fundacja Epileptologii już od 20 lat wydaje kwartalnik EPI dla osób z padaczką, ich rodzin i nauczycieli (ISSN 1642-2643).

Wydawnictwa nieperiodyczne: książki, broszury, standardy medyczne

 • Jerzy Majkowski: Twoja padaczka i jej leczenie. Fundacja Epileptologii, Warszawa 2000. Broszura jest przeznaczona dla chorych i ich rodzin.
 • Joanna Jędrzejczak, Piotr Zwoliński (red.). Nowe leki przeciwpadaczkowe. Fundacja Epileptologii, Warszawa 2000. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla lekarzy.
 • Joanna Jędrzejczak: Psychogenne Napady Rzekomopadaczkowe. Kaseta wideo EEG, VHS. Fundacja Epileptologii, Warszawa 2000. Kaseta o charakterze dydaktycznym dla lekarzy. Zawiera omówienie napadów rzekomo padaczkowych oraz obraz wideo EEG zarejestrowanych napadów.
 • Jerzy Majkowski, Władysław Lasoń, W. Daniel, Joanna Jędrzejczak, Danuta Ryglewicz, Zbigniew Stelmasiak, Beata Majkowska-Zwolińska, Ewa Motta i wsp.: Leki oryginalne i generyczne w leczeniu padaczki – problemy biofarmaceutyczne, farmakokinetyczne, farmakologiczne, kliniczne i ekonomiczne. Epileptologia, 2004, 12: 365-390
 • Joanna Jędrzejczak, Krzysztof Owczarek: Psychogenne Napady Rzekomopadaczkowe. Fundacja Epileptologii, Warszawa, 2005, 151 stron z przedmową prof. Jerzego Majkowskiego. Monografia omawia diagnostykę, różnicowanie i postępowanie w napadach psychogennych.
 • Jerzy Majkowski: Bibliografia Padaczki 1543-2000. Fundacja Epileptologii, Warszawa, 2006, ze skorowidzem osobowym i przedmiotowym, 431 stron.
  Bibliografia zawiera wykaz publikacji dotyczących padaczki obejmujący 457 lat, z obszernym wstępem historyka medycyny prof. Andrzeja Śródki.
 • Jerzy Majkowski: Leksykon elektroencefalografii. Elmiko, Fundacja Epileptologii, Warszawa, 2005.
 • Joanna Jędrzejczak, Beata Majkowska-Zwolińska, Danuta Ryglewicz: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Epileptologii dotyczące leczenia napadów padaczkowych u dorosłych. Journal of Epileptology, suppl. 2, 22, 2014. Fundacja Epileptologii, 20
 • Joanna Jędrzejczak, Beata Majkowska-Zwolińska, Danuta Ryglewicz, Ewa Nagańska, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska: Recommendations of the Polish Society of Epileptology for the treatment of epileptic seizure in adult patients in Poland: an update. Journal of Epileptology, 2019,27, doi 10.2478
 • Joanna Jędrzejczak, Beata Majkowska – Zwolińska: Padaczka u starszych, Warszawa, 2020 PZWL
 • W 2013 r ukazał się podręcznik „Padaczka u kobiet” pod redakcją prof. dr hab. Joanny Jędrzejczak i dr hab. med. Beaty Majkowskiej-Zwolińskiej, która jest adresowana do lekarzy neurologów, ale również ginekologów położników i psychologów. Książka szeroko omawia problematykę specyfiki różnych okresów życia kobiety z padaczką od okresu młodzieńczego, poprzez okres rozrodczy i ciążę, aż po menopauzę.
 • Monografia wydana jest przez wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, we współpracy z Fundacją Epileptologii i Polskim Towarzystwem Epileptologii.